Pinza quita seguros 4 cabezales

Descripción

4 cabezas facilmente intercambiables para anillos internos y externos
Cabezal externo recto
Cabezal interno recto
Cabezal externo curvo
Cabezal interno curvo